Missie

Stichting Het Koppelhuis heeft als missie om het welzijn van mensen te verhogen door hen vooral op buurt- en wijkniveau te verbinden. Wij zorgen ervoor dat verschillende generaties in de buurt elkaar ontmoeten en laten hen laten zien wat zij voor elkaar kunnen betekenen. De stichting schat iedereen op waarde door een beroep te doen op de kennis, vaardigheden, ervaring en tijd die ieder mens te bieden heeft. Wanneer mensen verbonden zijn kunnen ze samen meer betekenen voor elkaar en de buurt.

Het realiseren van onze missie is voor iedereen van waarde, maar met name voor kwetsbare (alleenstaande) ouderen, die in enige mate beperkt zijn en mensen die te maken hebben met armoede. Via Het Koppelhuis kunnen ook zij hun kwaliteiten beter inzetten en gemakkelijker een lokaal netwerk opbouwen om op terug te vallen en te benutten. Het beoogd gevolg is voor senioren dat ze langer gezond en gelukkig thuis kunnen blijven wonen en voor mensen die te maken hebben met armoede om ze hier blijvend uit te halen.

Doelen

Het beoogde doel is dat de deelnemers een hechte groep mensen vormen gebaseerd op wederkerigheid. Ieder mens wil nodig zijn en heeft zijn/haar medemens op vele manieren iets te bieden. Door eerst iets voor een ander te doen durven mensen ook eerder iets terug te vragen. De drempel om te vragen wordt op deze wijze sterk verlaagd.

Deze gemeenschap die door onze stichting wordt opgezet is een unieke gemeenschap op buurtniveau, van mensen die veel voor elkaar willen betekenen. De nadruk ligt er dus niet op, zoals vaak in het welzijnswerk, dat mensen hulp nodig hebben. We verbinden mensen juist op basis van wat ze zelf voor een ander kunnen en willen betekenen. Hierdoor ontstaat contact waardoor mensen die hulp nodig hebben, dit zelf kunnen aangeven en vervolgens ook kunnen krijgen. Een veelgebruikte slogan van Het Koppelhuis is niet voor niets: ‘Verbonden mensen kunnen meer voor elkaar betekenen’.

De stichting is de zelfstandige uitvoerder van de pilots op de locaties en geen leverancier van een zoveelste methodiek waar andere partijen gebruik van maken. Wij zetten als organisatie bij de pilotlocaties zelf de Koppelgemeenschap op en laten deze floreren.